Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

Dancing History

TRAME

Учесници испред Археолошког института:
др Јелена Анђелковић Грашар-менаџер/истраживач,
др Емилија Николић-асистент/истраживач,
МА Љубомир Јевтовић-менаџер комуникација/истраживач,
др Милица Тапавички-Илић-истраживач,
Гордана Маринковић-финансијски менаџер.

Институције укључене у пројекат:
Археолошки институт Београд
Археолошки парк Колосеум (Италија)
Класична државна гимназија Пило Албертели (Италија)
Школа за дизајн из Београда (Р. Србија)
KÖME – Асоцијација менаџера културног наслеђа (Мађарска)
Гимназија Хајноци Јозеф из Печуја (Мађарска)
Каталка директорат националног образовања (Турска)
Варшавски Универзитет (Пољска)

TRAME – TRACCE DI MEMORIA (ТРАГОВИ ПАМЋЕЊА)

Пројекат за циљ има промоцију образовне вредности културног наслеђа, које је данас признато као значајан метод у едукацији на друштвеном, научном и институционалном нивоу.

Суштина овог пројекта је динамичан однос између улога идентитета и различитости, као и култура које су се мењале услед прихватања елемената из других култура. Овај пројекат ће ученицима средњих школа омогућити да открију и схвате вредност културолошких разлика кроз наслеђе које су оставили народи који су некада живели на истом простору. Такође ће им омогућити да спознају важност културне „контаминације“ као начина да се обогати и обликује локални и територијални идентитет.

Специфични циљеви пројекта су:

  • Промоција друштвене и образовне вредности културног наслеђа и његов допринос укључивању у друштво и изградњи европске заједнице. Основа за ову промоцију јесу културолошке разлике произашле из старих обичаја и миграција током историје.
  • Осмишљавање и развој иновативне образовне методологије намењене ученицима средњих школа, са циљем да се промовише активно учешће ђака у проналажењу путева ка открићима и интерпретацији културног наслеђа које прати нит миграција кроз историју.
  • Промовисање развоја стручности и вештине међу ученицима, а посебно иновативног духа и комуникације на страним језицима, сналажења у друштву и умећа живота у заједници, свести и културног изражавања.
  • Јачање везе између руководиоца археолошких локалитета и локалних заједница.

Главни резултат „TRAME“ пројекта је „TRAME“ упутство (TRAME manual) за наставнике и едукаторе, које садржи опис образовних метода намењених ученицима средњих школа, а које су осмислили партнери на пројекту (упутство је у фази финалне израде, спремно за штампу). Пилот-курсеви, кроз које ће се тестирати и вредновати образовне методе, спровешће запослени у партнерским организацијама у Италији, Мађарској, Србији, Пољској и Турској. Међународна мобилност ђака спроведена је од 18-24. марта у Археолошком парку Виминацијум у организацији Археолошког института.

Интерпретација културног наслеђа и формално образовање: ”Trame” Еразмус+ пројекат као пример добре праксе, реферат презентован на 44. скупу Српског археолошког друштва, Параћин, 14. – 16. октобар 2021. године

Библиографија:

Ј. Анђелковић Грашар, ”Trame” Еразмус+ пројекат као пример добре праксе, 44. скуп Српског археолошког друштва, Параћин, 14. – 16. октобар 2021. године, стр. 98.

This site is registered on wpml.org as a development site.