Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Dancing History

NEOTECH

Руководиоци пројекта:
др Александар Булатовић, Археолошки институте, Београд
др Барбара Хорејш, Аустријски археолошки институт, Беч

Сарадници:
Огњен Младеновић,
Michael Brandl,
Богдана Милић,
Clare Burke,
Драгана ФИлиповић,
Јелена Булатовић,
Cornelius Meyer,
Stefan Schneider,
Laura Dietrich,
Lyndelle Webster,
Владимир Стевановић,
Mario Börner,
David Blattner,
Felix Ostmann,
Nora Schinnerl,
Драгана Перовановић.

Институције укључене у процес истраживања:
Археолошки институт, Београд
Аустријски археолошки институт, Беч
Народни музеј Лесковац, Лесковац

NEOTECH (Neolithic Technological Trajectories in the Balkans)

Свињаричка чука

Локалитет Свињаричка чука лежи на благој падини, на десној тераси Свињаричке реке, недалеко од Лебана, у самом подножју Царичиног града. Систематско рекогносцирање праисторијских локалитета у области Пусте реке, праћено геофизичком проспекцијом, палеоархеолошким бушењима, прикупљањем података о стратифрафији и првих апсолутних датума релизовано је током 2017. године. На основу резултата наведених истраживања, локалитет Свињаричка чука препознат је као локалитет високог потенцијала за систематска археолошка истраживања, која су у свом пуном обиму започета већ наредне, 2018. године, и која без прекида трају и данас. У току три истраживачке кампање, као и три кампање обраде и дигитализације покретних археолошких налаза, утврђена је вертикална стратиграфија локалитета, односно установљени су културни слојеви из периода старијег неолита, позног енеолита, више фаза бронзаног доба, те гвозденог доба и средњег века. Међународни тим стручњака из Србије, Аустрије, Немачке и Велике Британије, као и бројни сарадници из земље из иностранства, предано раде на истраживању локалитета уз примену најсавременијих методолошких принципа и стандарда. Досадашња истраживања пружила су значајну количину података о остацима насељавања праисторијских заједница на овом локалитету, односно о остацима стамбених објеката и укопа различитих намена. Стамбени остаци из периода старијег неолита и позног бронзаног доба, као и материјални остаци насељавања из периода позног енеолита, раног и средњег бронзаног доба, и старијег гвозденог доба, сведоче о израженом континуитету насељавања на овом простору. Мултидисциплинаран приступ истраживањима, као један од најважнијих аспеката пројекта, подразумева студије керамике, студије технологије израде и порекла предмета од окресаног и глачаног камена, археозоолошке, палеоботаничке и антраколошке анализе, анализе микроморфологије земљишта и антропогеног наслојавања, анализе древне ДНК, као и системско прикупљање узорака за радиокарбонско датовање.

Одабрана библиографија:

Mladenović, O., Horejs, B., Bulatović, A. and Milić, B. 2021. Arheološka istraživanja na lokalitetu Svinjarička Čuka u 2018. i 2019. godini, u: S. Vitezović, M. Radišić, Đ. Obradović (ur.),  Arheologija u Srbiji, Projekti Arheološkog instituta u 2019. godini, Beograd, Arheološki institute: 43– 49.

Bulatović, A., Molloy, B., and Filipović, V. 2021.The Balkan-Aegean migrations revisited: Changes in material culture and settlement patterns in the Late Bronze Age Central Balkans in light of new data. Старинар н.с. LXXI: 9-53.

Bulatović A. 2020, The Rising of Copper Age Central Places, in: B. Horejs, M. Gavranović (eds.), Visualizing the Unknown Balkans, Vienna, Institute for Oriental and European Archaeology, Austrian Academy of Sciences: 33-43.

Horejs, B., Brandl, M., Milić, B. and Burke, C. 2020. First farmers and herders in south Serbia, in: B. Horejs, M. Gavranović (eds.), Visualizing the Unknown Balkans, Vienna, Institute for Oriental and European Archaeology, Austrian Academy of Sciences: 16-31.

Horejs, B., Bulatović, A., Bulatović J., Brandl M., Burke C., Filipović D. and Milić B. 2019. New Insights into the Later Stage of the Neolithisation Process of the Central Balkans. First Excavations at Svinjarička Čuka 2018. Archaeologia Austriaca 103: 175-226.

Хорејш, Б. и Булатовић, А. 2019. Први резултати археолошких истраживања локалитета Свињаричка чука код Лебана. Лесковачки зборник LIX: 45-54.

Horejs, B., Bulatović, A., Milić, B. and Mladenović, O. 2019. Austrijsko-srpski projekat Praistorijski pejzaži u regionu Puste reke (Leskovac) – istraživanja 2017. godine, u: I. Bugarski, V. Filipović, N. Gavrilović-Vitas (ur.), Arheologija u Srbiji, Projekti Arheološkog instituta u 2017. Godini, Beograd, Arheološki institut: 169-172.

Brandl, M. and Hauzenberger, C. 2018. Geochemical sourcing of lithic raw materials from secondary deposits in south Serbia: Implications for early Neolithic resource management strategies. Archaeologia Austriaca 102: 55-70.Horejs, B., Bulatović, A, Meyer, C., Milić, B., Schneider, S.,  Schlöffel, M. and Stevanović, V. 2018. Prehistoric landscapes of the Pusta Reka river (Leskovac), new investigations along the Southern Morava river. Гласник Српског археолошког друштва 34: 23-51.

https://www.oeaw.ac.at/en/oeai/forschung/praehistorie-wana-archaeologie/prehistoric-phenomena/pusta-reka-research-neotech-project

This site is registered on wpml.org as a development site.