Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

a

др Александар Капуран

  /  др Александар Капуран

др Александар Капуран

научни саветник

email: a.kapuran@gmail.com

Област истраживања

археологија праисторије, бакарно, бронзано и гвоздено доба, рана металургија бакра и бронзе

Руковођење пројектима
(2018- ) Бронзано доба у североисточној Србији – металургија, насељавање и некрополе, Археолошки институт, Београд и Институт за европску и оријенталну археологију, Аустријска академија науке, Беч – коруководилац пројекта

Ангажовање на пројектима

(2022-2025) THE FLOW: Interactions-Transmission-Transformation: Long-distance connections in Copper and Bronze Age of the Central Balkans;  Археолошки институт, Београд
Институт за нуклеарне науке “Винча”, Универзитет у Београду,  Филозофски факултет, Универзитет у Београду; под покровитељством Фонда за науку Републике Србије.

(2010-2019) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, Археолошки институт

(2010-2019) Културне промене и миграције у раној праисторији централног Балкана, Филозофски Факултет, Катедра за Археологију,

(2017 ) Жељезнодобни женски идентитети у јужном дијелу Карпатске котлине (ФЕМИНЕ), Хрватска заклада за знаност, Археолошки институт, Загреб

(2006-2010) Метална доба у долини Мораве, Археолошки институт

(2007 – 2009) Late Antique Palace Felix Romuliana and its surroundings , Слободни Универзитет у Берлину, Хумболт Универзитет у Берлину, Римско- немачка комисија у Франкфурту и Немачки археолошки институт у Берлину

Чланства и афилијације

  • Српско археолошко друштво (САД)

Учешће на међународним скуповима

Perspectives of the Balkan Archaeology 3, Mechanism of Power, May 2022 Ohrid, North Macedonia.

UK-Gespräche Bronze Age Metallurgy production-consumption-exchange, 2019

Prehistoric Communities along the Danube, OREA – Austrian Academy of Sciences Vienna ,Institute for Archaeological Science, University Vienna, 2019.

Mortuary practice s and society in the Carpathian Basin, Институт за антропологију, Институт за археологију, Загреб, Хрватска, 2017.

Perspectives of the Balkan archaeology 2: Contacts and Relationships between the Balkans and Adjacent Regions in the Late Bronze/Iron Age (13/12th-6/5th BCE), Institute of Archaeology Belgrade, Serbia, 2017.

Searching for gold, resources and networks in the Bronze Age of the Eastern Balkans, Österreichische Akademie, Vienna, Austria, 2017.

Let the dead speak for the living-Late bronze and Early Iron age burials in Southeast Europe, OREA – Institute for Oriental and European Archaeology, Austrian Academy of Sciences and Institute of Archaeology Zagreb, Vienna, 2016.

Perspectives on Balkan Archaeology 1: The Early Iron Age, Methods and approaches, Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine. Sarajevo, BiH, 2016.

14th International Colloquium of Funerary Archaeology,Музеј у Чачку, Чачак, Србија, 2014.

Late Urnfield Culture between the Eastern Alps and Danube Археолошки институт, Загреб, Хрватска, 2013.

Communities in Transition: The Circum-Aegean later Neolithic stages (5000/4800-3200/3000 BC), New Acropolis Museum and the Danish Institute at Athens, Athens, Greece, 2013.

45th International October Conference on Mining and Metallurgy, University of Belgrade and the Mining and Metallurgy Institute Bor, Bor Lake, Serbia, 2013.

Bronze Age Craft and Craftsmen in the Carpaian Basin, International Colloquium from Târgu Mureș, Mureş Country Museum, Romania, 2012.

The beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube, Институт за археологију и Археолошки музеј у Осијеку, Осјек, Хрватска, 2011.

Bronze Age Rites and Rituals in the Carpaian Basin,Targu Mureṣ the Carpaian Basin,Targu Mureṣ, Mureş Country Museum, Romania, 2010.

Учешће на домаћим скуповима

Годишњи скупови Српског археолошког друштва (2002, 2017)

Библиографија

Монографије Kapuran, A. 2019. Velebit, a Tumulus Culture Necropolis in the Southern Carpathian Basin (Vojvodina, Serba), BAR International series 2942, Oxford. Kapuran, A. 2014. Praistorijski lokaliteti u severoistočnoj Srbiji, Arheološki institut, Beograd. Капуран, А., Булатовић, А. и Јовановић, И. 2014. Бор и Мајданпек, културна стратиграфија праисторијских локалитета између Ђердапа и Црног Тимока, Археолошки институт и Музеј рударства и металургије, Београд-Бор. Булатовић, А., Капуран, А. и Јањић, Г. 2013. Неготин, културна стратиграфија праисторијских локалитета у Неготинској Крајини, Археолошки институт и Музеј Крајине, Београд-Неготин. Kапуран, А. 2009. Архитектура бронзаног и гвозденог доба у басену Јужне Мораве, Центар за археолошка истраживања Ф.ф. Београд. Приређени тематски зборници Kapuran, A. ed. 2018. Jovanović, B. Early La Tene Pećine necropolis, Belgrade: Institute of Archaeology Капуран, А. и Булатовић, А. прир. 2015. Мокрањске стене, културна баштина Неготинске Крајине – Зборник радова, Неготин: Музеј Крајине Поглавља у монографијама и зборницима Kapuran A., Milojević, P., 2020 Vatin culture pottery in settlements and necropoles of Northeastern Serbia. in Crafter Project: Bronze Age of Europe, an overview whe are we now?, eds. R. Rich, V. Vučković and V. Filipović, 89-107. Paraćin. Kapuran, A. 2020 Prehistory of Northeastern Serbia on the Example from Felix Romuliana and its sourroundings, in Gamzigrad-Studien I. Ergebnisse der deutsch-serbischen Forschungen im Umfeld des Palastes Romuliana. Römisch-Germanische Forschungen Bd. 75. eds. G.V. Bülow and S. Petković, 59 – 82.  Wiesbaden Радови у домаћим научним часописима Kapuran, A., Gavranović, M., Mehofer, M. 2020 Bronze Age Settlement and Necropolis of Trnjane, near Bor – Revision and New Research Results, Старинар LXX: 51 – 84.  doi.org/10.2298/STA2070085P Armbruster, B., Jockenhoevel, A., Kapuran, A., and Ramadanski, R. 2019 The moulds from velebit and European Bronze Age metalanvils, Старинар LXIX: 139-182. Kapuran, A. 2018. Jewellery made of bronze sheets from the prehistoric necropolis at the village of velebit, near Kanjiža, Старинар LXVII:33-45. Kapuran, A., Živković, D. and Štrbac, N. 2016. New Evidence for Prehistoric Copper Metallurgy inthe Vicinity of Bor, Старинар LXVI: 173-191. Kapuran, A., Blagojević, M. and Bizjak, D. 2015. Settlements and necropolises of the Early Iron age along the middle course of the Nišava river, Старинар XLV: 145-182. Gavranović, M. und Kapuran, A. 2014. Üer einige tüllenbeilvarianten im zentralbalkan, Старинар LIX: 31 – 56. Капуран, А. и Булатовић, А. 2012. Културна група Коцофени-Костолац на територији североисточне Србије, Старинар LXII: 65-94. Радови у међународним научним часописима Dizdar, А., Kapuran А., 2021 Late Hallsttat Female Head/Hair Decoration in the Southern Carpathian Basin. Temple Rings of the Ciumbrud and Donja Dolina Types, Archaeologia Austriaca, Band 105/2021: 149 – 204. Mehofer, М., Gavranović, М.,  Kapuran, А., Mitrović, Ј.,  Putica А., 2021 Copper production and supra-regional exchange networks – Cu-matte smelthing in the Balkans between 2000 and 1500 BC, Journal of Archeological Science 129 (2021).

a
a

Образовање

2011 – Доктор археологије Филозофски Факултет

Филозофски Факултет Универзитета у Београду, Одбрањена теза: Топографија насеља из металних доба у североисточној Србији.

2007 – МА археологије

Филозофски Факултет Универзитета у Београду, Одбрањена теза: Архитектура позног бронзаног и раног гвозденог доба у басену Јужне Мораве.

1993 – Дипломирани археолог

Филозофски Факултет Универзитета у Београду, Одбрањена теза: Архитектура Винче-Плочник.

Запослење

2021 – Археолошки институт, научни саветник

2012 – Археолошки институт, виши научни сарадник

2008 – Археолошки институт, научни сарадник

This site is registered on wpml.org as a development site.