Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

Dancing History

  /  Међународни пројекти   /  Пројекат Јадар

Пројекат Јадар

Руководиоци пројекта:
др Војислав Филиповић, Археолошки институт
др Александар Булатовић Археолошки институт
проф. др Вејн Пауел, Бруклин колеџ
проф. др Артур Банкоф, Бруклин колеџ

Институције укључене у пројекат:
Археолошки институт, Београд
Бруклин колеџ
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Музеј Јадра из Лознице

Jадар – Археолoшка истраживања насеобинских система, сахрањивања и рудних ресурса у бронзаном добу северозападне Србије

Мултидисциплинарни пројекат под називом Археолoшка истраживања насеобинских система, сахрањивања и рудних ресурса у бронзаном добу северозападне Србије, или скраћено пројекат Јадар, одвија се од 2011. године у заједничкој организацији Археолошког института из Београда, Србија и Бруклин колеџа Градског универзитета у Њујорку, САД. До сада су потписана укупно три уговора који настављају пројекат континуирано и то, од 2011. до 2016, од 2106. до 2020. и од 2021. до 2025. године.

Циљ пројекта је евидентирање археолошких локалитета из периода бронзаног доба на територији Јадра, Рађевине и Поцерине и истраживање насеобинских система, обичаја сахрањивања и рудних ресурса у северозападној Србији у датом периоду. Истраживања обухватају археолошка  и геолошка истраживања у области целе северозападне Србије, посебно у сливу реке Јадар. С обзиром на то да су насеља из периода бронзаног доба на овом подручју била потпуно непозната до пре неку годину, а да је испитивање потенцијала рудоносних лежишта руде калаја веома важно за почетке металургије бронзе у овом делу Европе, пројекат је већ обезбедио изузетно важне стручне податке о наведеним проблемима. Питање металургије бронзе и истраживања лежишта калаја релативно скоро су постала актуелна у домаћој и светској археологији. Међународну екипу која реализује пројекат сачињавају стручњаци из разних области, не само археологије, па су подједнако заступљени и геолози, хидролози, зоолози, географи, седиментолози и стручњаци за географске информационе системе (GIS). Током претходних кампања извршена су археолошка истраживања две хумке на локалитету Шумар у Белотићу, истраживање једне хумке на локалитету Тумули код моста у Кривајици, као и мања сондажна рекогносцирања градине Остењак у селу Ликодра, пећинског налазишта Ковачевића пећине у селу Церова, локалитета Тројанов град на планини Цер и локалитета Градац у селу Цикоте. Том приликом, откривени су остаци покретног археолошког материјала и узет велики број узорака за разнородне анализе, а на локалитету Градац регистрован је камени беден рађен у техници сухозида и материјал који по својим карактеристикама одговара периоду позног бронзаног доба доњег Подриња. Такође, паралелно са археолошким истраживањима, вршене су теренске геолошке, педолошке, климатолошке, седиментолошке и хидролошке проспекције терена и узети су узорци за бројне анализе. На јужним обронцима планине Цер и локалних речних токова, откривени су значајни алувијални наноси калајне руде каситерита.

Током досадашње реализације пројекта, укупно је сондирано или сондажно рекогносцирано 10 локалитета, а узето је више од 700 узорака бронзаних предмета са територије целе југоисточне Европе, који су потом анализирани у САД. На теренским истраживачким кампањама, поред сталних чланова, учествовало је више од 50 студената из САД и 20 студената из Србије, а резултати добијени током пројекта коришћени су у неколико докорских и мастер радова.

Одабрана библиографија:

Powell, W., Bankoff, A., Mason, A., Mathur R., Bulatović, A. and Filipović, V. 2018. Tin Sources and Regional Trade in the Bronze Age of Southeast Europe: Evidence from Tin Isotopes. pp. 141-149. in: Gold&Bronze, Metals, Technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age (eds. S. Alexandrov, Y. Dimitrova, B. Horejs and K. Chukalev). Sofia: NAIM BAN.

Powell, W., Mathur, R., Bankoff, A.H., John, J., Chvojka, O., Tisucká, M., Bulatović, A., Filipović,  V. 2018. Copper isotopes as a means of determining regional metallurgical practices in European prehistory: a reply to Jansen (2018). Journal of Archaeological Science 89 (2018): 1–6.

Mason, A., Powell, W., Bankoff, H.A., Mathur, R., Price, M., Bulatović, A., Filipović, V. 2020. Provenance of tin in the Late Bronze Age balkans based on probabilistic andspatial analysis of Sn isotopes. Journal of Archaeological Science 122: 1-13 (https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105181)

  1. Huska, W. Powell, S. Mitrović, H.A. Bankoff, A. Bulatović, V. Filipović and R. Boger 2014. Placer Tin Ores from Mt. Cer, West Serbia, and Their Potential Exploitation during the Bronze Age. Geoarchaeology2014 29 (6): 477-493. (doi 10.1002/gea.21488)

Mason, A.H., Powell W.G., Bankoff H.A., Mathur R., Bulatović, A., Filipović, V. and Ruiz, J. 2016. Tin isotope characterization of bronze artifacts of the central Balkans. Journal of Archaeological Science 69 (2016): 110-117. (DOI:10.1016/j.jas.2016.04.012)

Powell W.G., Mathur R., Bankoff H.A., Mason, A.H., Bulatović, A., Filipović, V. and Godfrey, L.2017. Digging deeper: Insights into metallurgical transitions in European prehistory through copper isotopes. Journal of Archaeological Science 88 (2017): 37-46. (DOI:10.1016/j.jas.2017.06.012)

  1. Gligorić, V. Filipović and A. Bulatović 2016. An AMS Dated Late Bronze Age Grave From the Mound Necropolis at Paulje. StarinarLXVI: 103-109. (ISSN 0350-0241)

Bulatović, A., Powell, W., Bankoff, H.A., Filipović, V. 2020. Some Remarks on the Genesis of the Early Eneolithic in the Central Balkans. Starinar LXX: 9–40.

  1. Powell, A. Huska, H.A. Bankoff, A. Bulatović and V. Filipović 2014. Ancient Tin Smelting at Mt. Cer, Serbia: Chemical and Mineralogical Evidence from Ceramic Sherds. Geological Association of America, 2014 Annual Meeting & Exposition, 19–22 October • Vancouver, BC, Canada, 159.

Filipović, V. 2015. Late Bronze Age Particularities in Burial Customs in the Lower Drina Region, 14th International Colloquium of Funerary Archaeology: Funerary Practices during the Bronze and the Iron Ages in the Central and Southeast Europe, Čačak, 24 – 27 September 2015, 13.

Filipović, V. 2017. Belotić-type bronze pins and the phenomenon of long pins. Late Bronze Age Mortuary Practices and Society in the Carpathian Basin. International Conference, Zagreb, 9th-10th February 2017, 8.

Powell, W., Bankoff, H.A., Mason, A., Mathur, M., Bulatović, A., Filipović,  V. 2019. Sn isotopic evidence for Late Bronze Age exploitation of multiple tin sources across the Central Balkan. UK-Gespräche Bronze Age Metallurgy production – consumption – exchange and 20th Anniversary Archaeometallurgical Laboratory VIAS, International Conference, Vienna (Austria),  University Vienna 23rd – 24th May 2019, 8-9.

Filipović, V. 2021. Peći u praistorijskim humkama na teritoriji zapadne   Srbije. Od morja do morja – Življenje in smrt v pozni bronasti dobi med »Panonskim« in Jadranskim morjem. (ur. M. Blečić-Kavur i B. Kavur) Koper – Ptuj 20.–21.5.2021. str. 22. Kopar-Ptuj: Univerza na Primorskem i Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož.

А. Булатовић, В. Филиповић и Р. Глигорић 2017. Лозница – културна стратиграфија праисторијских локалитета у Јадру, Рађевини и Азбуковици. Археолошка грађа Србије Х. Београд – Лозница: Археолошки институт – Музеј Јадра. (ISBN 978-86-6439-011-8)

H.A. Bankoff, A. Bulatović, S. Mitrović, V.Filipović, R. Boger, W. Powell, A. Huska and C. Kulkarni 2013. New Archaeological Research in the Jadar region of West Serbia, 2010 and 2011. у: Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама (ур. В. Филиповић, Р. Арсић и Д. Антоновић), Београд – Ваљево: Српско археолошко друштво и Завод за заштиту споменика културе Ваљево, 57-75. (ISBN 978-86-913229-6-0)

 

This site is registered on wpml.org as a development site.