Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

Запослени

  /  Запослени
Администрација:

Бранислава Елез, секретар института

Веселинка Кувач, шеф рачуноводства

Маја Јовановић, ликвидатор

Сања Сланкаменац, библиотекар

Нина Миљковић, самостални референт за опште послове

Слађана Јовановић, благајник

Милан Миловановић, документариста

Истраживачи:

др Снежана ГОЛУБОВИЋ, директор

др Драгана АНТОНОВИЋ, научни саветник

др Весна БИКИЋ, научни саветник

др Александар БОШКОВИЋ, научни саветник

др Александар БУЛАТОВИЋ, научни саветник

др Селена ВИТЕЗОВИЋ, научни саветник

др Надежда ГАВРИЛОВИЋ  ВИТАС, научни саветник

др Вујадин ИВАНИШЕВИЋ, научни саветник

др Гордана ЈЕРЕМИЋ, научни саветник

др Александар  КАПУРАН, научни саветник

др Наташа МИЛАДИНОВИЋ-РАДМИЛОВИЋ, научни саветник

др Софија ПЕТКОВИЋ, научни саветник

др Милица ТАПАВИЧКИ ИЛИЋ, научни саветник

др Јелена АНЂЕЛКОВИЋ ГРАШАР, виши научни сарадник

др Иван БУГАРСКИ, виши научни сарадник

др Мирјана ВОЈВОДА, виши научни сарадник

др Драгана ГАВРИЛОВИЋ, виши научни сарадник

др Радмила  ЗОТОВИЋ, виши научни сарадник

др Бебина МИЛОВАНОВИЋ, виши научни сарадник

др Немања МРЂИЋ, виши научни сарадник

др Сања ПИЛИПОВИЋ, виши научни сарадник

др Војислав ФИЛИПОВИЋ, виши научни сарадник

др Олга БАЈЧЕВ, научни сарадник

др Игор БЈЕЛИЋ, научни сарадник

др Иван БОГДАНОВИЋ, научни сарадник

др Иван ВРАНИЋ, научни сарадник

др Драгана ВУЛОВИЋ, научни сарадник

др Илија ДАНКОВИЋ, научни сарадник

др Видан ДИМИЋ, научни сарадник

др Ивана ДИМИТРИЈЕВИЋ, научни сарадник

др Оливера ИЛИЋ, научни сарадник

др Соња ЈОВАНОВИЋ, научни сарадник

др Младен ЈОВИЧИЋ, научни сарадник

др Немања МАРКОВИЋ, научни сарадник

др Илија МИКИЋ, научни сарадник

др Драган МИЛАНОВИЋ, научни сарадник

др Емилија НИКОЛИЋ, научни сарадник

др Ђурђа ОБРАДОВИЋ, научни сарадник

др Стефан ПОП-ЛАЗИЋ, научни сарадник

др Бојан ПОПОВИЋ, научни сарадник

др Ангелина РАИЧКОВИЋ САВИЋ, научни сарадник

др Милица РАДИШИЋ, научни сарадник

др Саша РЕЏИЋ, научни сарадник

МА Угљеша ВОЈВОДИЋ, истраживач сарадник

МА Љубомир ЈЕВТОВИЋ, истраживач сарадник

МА Марија ЈОВИЋ, истраживач сарадник

МА Ивана КОСАНОВИЋ, истраживач сарадник

МА Милица МАРЈАНОВИЋ, истраживач сарадник

МА Петар МИЛОЈЕВИЋ, истраживач сарадник

МА Даница МИХАИЛОВИЋ, истраживач сарадник

МА Огњен МЛАДЕНОВИЋ, истраживач сарадник

МА Иван НИНЧИЋ, истраживач сарадник

МА Ружица САВИЋ, истраживач сарадник

ДР Иван ГАРГАНО, истраживач приправник

МА Бојана ЗОРИЋ, истраживач приправник

МА Мирослав КОЧИЋ, истраживач приправник

МА Ана МИТИЋ, истраживач приправник

МА Кристина ПОЊАВИЋ, истраживач приправник

МА Стефан СТАНЧИЋ, истраживач приправник

МА Горан СТОЈИЋ, истраживач приправник

ДР Миомир КОРАЋ, стручни саветник

ДР Славиша ПЕРИЋ, стручни саветник

Снежана НИКОЛИЋ, стручни сарадник

Бивши запослени:

Ђурђе Бошковић, 1947-1978.

Миодраг Грбић, 1949-1969.

Надежда Мандић, 1949-1984.

Невенка Петровић Сталио, 1949-1970.

Милутин Гарашанин, 1950-1957.

Ђорђе Стричевић, 1952-1966.

Душанка Вучковић-Тодоровић, 1954-1974.

Љубица Зотовић, 1955-1995.

Радивоје Љубинковић, 1957-1976.

Војислав Трбуховић, 1958-1994.

Борислав Јовановић, 1959-1995.

Маја Паровић-Пешикан, 1959-1997.

Павле Мијовић, 1961-1981.

Мирко Ковачевић, 1963-1990.

Владислав Поповић, 1965-1977.

Славенка Ерцеговић-Павловић, 1965-1988.

Душица Минић, 1966-1997.

Петар Петровић, 1966-1997.

Растко Васић, 1969-2004.

Ана Премк, 1970-1997.

Владимир Кондић, 1970-1973. и 1980-1994.

Мирослав Јеремић, 1970-2010.

Ана Поповић, 1972-1984.

Петар Поповић, 1976-2013.

Љиљана Бјелајац, 1976-1994.

Љубинка Бабовић, 1976-1978.

Марко Поповић, 1976-2011.

Ђорђе Јанковић, 1977-1979.

Милоје Васић, 1978-2007.

Михаило Милинковић, 1980-1986.

Гордана Милошевић, 1981-2008.

Миодраг Томовић, 1989-2007.

Милорад Стојић, 1994-2013.

Јосип Шарић, 1997-2020

Ивана Радовановић, 1998-2001.

Перица Шпехар, 2002-2012.

This site is registered on wpml.org as a development site.