Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

Dancing History

  /  Међународни пројекти   /  Бронзано доба у североисточној Србији

Бронзано доба у североисточној Србији

Руководиоци истраживања:
др Александар Капуран (Археолошки институт Београд),
др Марио Гаврановић (Department for Prehistory & Western Asian/Northeast African Archaeology, Austrian Archaeological Institute, Austrian Academy of Sciences)
Игор Јовановић (Музеј рударства и металургије)

Сарадници:
Mathias Mehofer (Vienna Institute for Archaeological Science, University Vienna)

Институције укључене у процес истраживања:
Археолошки институт Београд;
Austrian Archaeological Institute Vienna ;
Музеј рударстава и металургије у Бору;
Vienna Institute for Archaeological Science, University of Vienna.

Бронзано доба у североисточној Србији – металургија, насеља и некрополе

Чока Њица (Бор)

44° 3’7.34″N 22° 4’54.61″Е Локалитет је констатован 90их година XX века од стране кустоса Тонка Рајковаче. Археолошка истраживања су спроведена 2019. и 2021. године и том приликом је осим ерозијим девастираних стамбених објеката откривена и једна инсталација за топљење бакра. Керамика из овог контекста припада средњем бронзаном добу.

Ружана 1 и 2 (Бањско Поље, Брестовац, Бор)

Ружана 1 44° 3’33.24″N 22° 3’21.18″Е Локалитет је открио И. Јовановић према информацијам добијеним од породице Васић из Бањског Поља, у чијем дворишту је откривена металична шљака и керамика из бронзаног доба. Истраживања су извршена 2013, 2014 и 2016 године и том приликом је откривена пећ за топљење руде бакра и једно веће шљакиште. На локалитету је са виших кота путем ерозије дошло до депоновања керамика и других налаза из старијег гвозденог доба, Латена и касне антике. Апсолутни датуми показују како да пећ и шљакиште потичу из XVIII/XVII века пре н.е. Анализом металичних шљака дошло се до извесних информација о технолошким процесима топљења бакра током прве половине II миленијума.
Ружана 2 44° 3’31.55″N 22° 3’17.22″Е Локалитет се налази у непосредној близини Ружане 1 на плацу породице Јорговановић. Истраживања на овоме локалитету су се одвијалa током 2015 године, и том приликом су откривени дислоцирани остаци једне пећи за топљење бакра, металичних шљака и керамике из средњег бронзаног доба.

Одабрана библиографија:

Д. Срејовић, М. Лазић, 1997 –  Насеља и некрополе бронзаног доба у Тимочкој крајни, у: М. Лазић (ур.) Археологија источне Србије, Центар за археолошка истраживања Филозофског факултета, Београд, 225 – 244.

This site is registered on wpml.org as a development site.